i dagligt tal en person som arbetar ombord på ett fartyg. Som sjöman jobbar man ofta lika många dagar ombord som man sedan är ledig med betalning. Det finns många yrken som sjöman – matros, styrman, befälhavare, motorman, fartygsingenjör, teknisk chef/maskinchef, kock och i förekommande fall även restaurang- och intendenturpersonal.