motsvarar 1.852 meter eller en så kallad nautisk mil eller distansminut.