Skepp

Med skepp avses de fartyg vars skrov har en längd av 12 meter eller mer och en bredd av fyra meter eller mer. Annat fartyg kallas båt.(källa: Svenska sjölagen)

2018-05-21T15:54:03+02:00 21 maj, 2018|