svaveloxider. Vid förbränning av fartygsbränsle som innehåller svavel reagerar svavel med luftens syre och det bildas svaveloxider, främst svaveldioxid. Svaveloxider bidrar bland annat till försurning av våra hav och sjöar.