EUs State Aid Guidelines, meddelande C(2004) 43 från kommissionen, reglerar EUs riktlinjer för statligt stöd till sjötransport.