alternativt Time Sheet är namnet på dokument där all information om ett fartygsanlöp finns samlat.