BLI MEDLEM

Maritimt Forum arbetar med att utveckla den maritima näringen och stödja våra medlemmar – varje dag. Detta gör vi genom att skapa dialog med politiker och beslutsfattare inom såväl som utanför branschen. Vi förser politiker, myndigheter och branschmedia med ökad kunskap om maritima verksamheter. Vi skapar mötesplatser där människor inom den maritima näringen kan träffas.

Maritimt Forum lyfter fram den maritima näringens roll och värdeskapande för Sverige och vi vill etablera den maritima näringen som en svensk basnäring.

Maritimt Forum är intresseföreningen som bland annat arbetar för en överflyttning av gods från väg till sjöfart, att samhällsplaneringen bättre rymmer maritima verksamheter i hela landet och att den maritima näringen har goda näringsvillkor. Maritimt Forum lyfter fram den maritima näringens roll och värdeskapande för Sverige och vi vill etablera den maritima näringen som en svensk basnäring.  Våra drygt 100 medlemmar är företag, branschorganisationer, föreningar och akademi.

Stödet från våra medlemmar är av avgörande betydelse för våra möjligheter att göra skillnad. Kontakta oss

VAD GER ETT MEDLEMSKAP I MARITIMT FORUM?

  • du kan vara med i vår klustergemenskap och bredda dina nätverk.
  • du får tillgång till ett språkrör som arbetar för viktiga frågor för den maritima näringen.
  • du får en kontaktväg till politiker och beslutsfattare.
  • du och anställda i din organisation kan delta i konferenser och seminarier som utgår från aktuella maritima eller transportpolitiska frågor.
  • du får information och nyheter om vad som händer inom den maritima näringen på vår webbplats och i nyhetsbrev.
  • ditt företag eller organisation presenteras i vårt nyhetsbrev, webbplats och i sociala kanaler.
  • en möjlighet att kommunicera egna konferenser, events och seminarier inom det maritima området i maritima kalendern på föreningens webbplats.