Maritimt Forums medlem Seko Sjöfolk är en branschorganisation inom facket Seko som arbetar för att sjöfolket ska ha rättvisa löner, trygga anställningar och goda arbetsvillkor. Medlemmarna arbetar som exempelvis matros, servitris, motorman, kocksteward och ekonomibiträde inom sjöfarten. Totalt organiserar man nästan 4000 personer och inom den maritima näringen är yrkesgrupperna mycket viktiga. Att exempelvis autonoma fartyg skulle minska behovet i framtiden – det tror inte Kenny Reinhold, ordförande på Seko Sjöfolk.

– Utan våra medlemmar hade det inte funnits någon sjöfart. Det dröjer nog mycket länge innan AI eller något annat tagit över våra arbetsuppgifter. Om man exempelvis behöver spara medel är det bättre för rederierna att försöka hitta smarta lösningar och arbeta med bränsle, motorer och energieffektivisering. IMO har uppskattat att först 2060-2070 så kommer man prata om autonoma fartyg och även då kommer det att krävas personer som arbetar ombord, säger Kenny Reinhold.

Det är inte bara för den maritima näringen i sig, utan även för hela Sverige som manskapet är viktigt.

– Det är A och O för Sverige att våra medlemmar finns. Det kommer mycket gods från handelssjöfarten till och från Sverige och framför allt rullande gods från färjetrafiken och där har vi flest medlemmar idag. Vi har även insett att de flesta arbetar som manskap som första jobb ett par år och sedan går man vidare till att läsa vidare inom sjöfarten och arbetar vidare inom den maritima näringen. Det är därmed ett yrke man kan jobba med hela livet. Dessutom tror jag att man blir ett extra bra befäl om man först jobbat som manskap och sedan läser till befäl för då förstår man verkligen helheten, säger Kenny Reinhold.

Yrket är både roligt och varierat, även om en hel del även handlar om rutinarbete.

– Det finns roliga tillfällen inom alla dessa yrken, men en del saker man gör är också att gå vakt och göra rutiner nere i maskin. Man är verkligen dock där det händer och jag har själv varit ombordanställd och man brukar säga att ett år till sjöss är som sju år i land, för det händer så mycket till sjöss. Det handlar både om upplevelser och om arbetsuppgifter, man får ett väldigt varierat liv och varierat yrkesliv. Det är ett mycket intressant arbete och det borde få mer status, säger Kenny Reinhold.

Om man vill arbeta som manskap kan man exempelvis söka till sjömansskolorna som finns i Sverige.

– Om du vill arbeta inom branschen skulle jag satsa på sjömansskolan och gå ut och få din behörighet och sök sedan in som något befäl i maskin eller däck. Då har du stora möjligheter inom den maritima näringen. Klarar du utbildningen så är du dessutom nästan garanterad arbete. Även sjöfartscollege och liknande möjliggör för fler svenskar ombord och för den som vill ha ett bra jobb så är arbetsmarknaden mycket god. Om man sedan även är beredd att läsa vidare ytterligare steg efter även sjöfartscollege så får man ännu fler och bättre chanser, säger Kenny Reinhold.

För att få ännu fler att söka till yrket tror Kenny Reinhold att också politiken måste prata mer om sjöfarten och förstå vikten av den.

– Förr ansåg alla inom riksdagen att sjöfarten var viktig och det var en av grundplåtarna i dåtidens riksdag, där sjöfarten var en av fyra takmålningar, tillsammans med jordbruk, skog och gruvdrift/industri men idag är det inte riktigt på samma sätt och jag hoppas att man inser att saker behöver hända. Sjöfarten är punktlig och fungerar nästan alltid bra, även när det händer saker. Exempelvis sker situationen nu i Röda havet där fartygen tvingas byta till en längre rutt. Då står lastbilar och väntar i hamnen för de är vana vid att fartygen kommer i tid och när de ska, men när oförutsägbara saker händer tar det lite längre tid, men de kommer ändå alltid fram och det visar även på sjöfartens tillförlitlighet, säger Kenny Reinhold.

Även utbildningsfrågan är något som Seko Sjöfolk anser behöver diskuteras vidare.

– Man behöver titta på hur man kan göra utbildningen attraktiv och få mer status på den. Även om det inte löser allt så måste alla veta att det finns 7–8 skolor runtom i Sverige för sjömansskolor och även sjöbefälsskolor och att man får en bra utbildning och att när man gått den så får man jobb. Vi får alltid de senaste arbetslöshetssiffrorna för ombordanställda och vi kan nästan säga att det inte finns någon arbetslöshet idag eftersom det är så låga siffror och efterfrågan är så hög. Vi har snarare en ganska stor brist inom den maritima näringen idag, säger Kenny Reinhold.

Läs mer om Maritimt Forums medlem Seko Sjöfolk.