Furetank är rederiet som länge arbetat med både grön omställning och per år transporterar flytande produkter motsvarande ca 430 000 tankbilar med släp. Rederiet står också inför en stark expansion och kommer att få betydligt fler fartyg i sin handelsflotta.

– Om två år kommer vi att vara dubbelt så stora som idag. Vi har sju fartyg i flottan idag och har tio fartyg i order. År 2027 kommer vi att ha 15-16 fartyg totalt. Investeringen vi gör just nu är på drygt 4 miljarder kronor och det i ett litet familjebolag. Att få tekniken att fungera är mycket spännande och det blir enklare desto fler systerbåtar som beställs. År 2027 kommer våra fartyg ha en snittålder på 2-3,5 år, säger Lars Höglund, VD på Furetank.

På grund av expansionen står man inför en stor utmaning – personalfrågan.

– Personal är vår största utmaning. Om vi inte löser svensk ombordpersonal kan vi inte sätta svensk flagg på båtarna, vilket vi vill. Idag kräver svensk sjölag att befälhavaren ska vara EU-medborgare på svenskt fartyg och annars krävs dispens, något som jag inte kan räkna med. När vi expanderar som vi gör finns det inte tillräckligt med personal att tillgå och vi kan därför bli tvingade att sätta en annan flagg på båten. Vi vill ha svensk flagg eftersom vi vill bidra till det svenska sjöfartsklustret och det är viktigt för att vi i förlängningen ska kunna sitta i Sverige överhuvudtaget. Om vi inte har svensk sjökompetens blir Sverige ett land som inte har en chans till utvecklingen i dessa frågar, säger Lars Höglund.

Sjöfarten och den maritima näringen är oerhört viktig för samhället och ca 90 procent av alla varor transporteras till och från Sverige med fartyg. Furetank transporterar flytande produkter som exempelvis gödning, UREA, flygbränsle och etanol – alla saker som gör att samhället fungerar.

– Det som ökar är andelen biokvalitéer, vilka idag utgör ca 15-20 procent av transporterna. Det som samhället efterfrågar, det vi transporterar vi och när reduktionsplikten kom så ökar denna del. Varje år gör våra fartyg ca 1800 resor och transporterar ca 18 miljoner ton, vilket motsvarar ungefär 426 800 lastbilar med släp. I Sverige fanns totalt ca 106 000 tunga lastbilar registrerade år 2022 så skulle våra fartyg försvinna skulle det få en stor påverkan, säger Lars Höglund.

Den gröna omställningen är i fokus för hela den maritima näringen och Furetank är inget undantag. Ofta har rederiet beskrivits som en föregångare som exempelvis är det första tankrederiet att tanka biogas.

– Vi försöker hela tiden gör det bästa som är möjligt här och nu i stället för att bara säga vad vi ska göra i framtiden. Tittar man på vad vi har gjort sedan år 2016 när vi konverterade Fure West till LNG och i och med det exempelvis tog bort alla sotpartiklar så har det gjort oerhört mycket mer än om vi väntat på att det ska perfekta bränslet ska bli tillgängligt. Ska man vara trovärdig ska man göra det som går att göra här och nu och inte bara hoppas på i framtiden, säger Lars Höglund.

– Tror man på det alla forskare säger om global uppvärmning så inser man att man måste göra allt man bara kan här och nu. Det man inte gör nu får man ändå bara betala dubbelt upp för sedan. Vissa av de produkter vi transporterar är fossila, men då är det ännu viktigare att transporterna i sig är så hållbara som möjligt. Oavsett vad det är vi transporterar, bio, fossilt, eller om vi skulle transporterat vatten, så är vårt mål att göra denna transport så hållbar vi kan.. Idag visar dock statistik från exempelvis DNV att det är konventionella fartyg som står för den största beställningen då dessa är billigast, säger Jonatan Höglund, Vice VD på Furetank.

Det är inte bara CO2 och klimatfrågor som Furetank arbetar med, utan även övriga miljöfrågor är viktiga för rederiet.

– Samhället fokuserar stenhårt på CO2 och växthusgaser och då glömmer vi de effekterna som sotpartiklar har. När man går över till att använda gas i stället för diesel så tar man exempelvis bort alla sotpartiklar. Forskningsinstitutet IVL har gjort en studie på både våra och andra fartyg och kommit fram till att de samhällsekonomiska kostnaderna som sparas för bara ett av våra fartyg är 2-4 miljoner euro; och detta på bara ett år, säger Lars Höglund. Vi får ofta frågan om varför man inte kör mer på biogas, men det finns inte tillräckligt att tillgå idag. Det vore bra om Göteborgs Hamn exempelvis byggde lagerhållning för detta. Om vi tror att det iland ska elektrifieras så kan vi inte elektrifiera vår typ av fartyg utan då ska vi som är svåra att konvertera till el använda det renaste bränslet och långsiktig bör vi använda bara biogas.

– Idag är produktionen för biogas så låg att Furetank hade kunnat använda all biogas som finns och potentialen finns att få mer biogas men än så länge produceras det inte, säger Jonatan Höglund.

En utmaning med att vara den som går före i utvecklingen är att man inte fick tillgång till statliga stöd som Klimatklivet, eftersom detta stöd inte fanns när Furetank började sin omställningsresa.

– Vi har varit så snabba att försöka visa att det går att vi gått miste om stöd som Klimatklivet. Det är något som visar på stora brister när early movers inte får stöd, men sedan får någon som är efter stöd och blir en konkurrent, säger Lars Höglund.

Furetank tror dock på framtiden och bidrar gärna till den maritima näringen i stort.

– Vi är med i bland annat Maritimt Forum, Lighthouse och Svensk Sjöfart för att också dela det vi kan och det är viktigt jobb att göra om man verkligen vill satsa på omställningen. Även på landsidan expanderar vi och är en arbetsgivare att räkna med i Göteborg. Vi har också startat ett simulatorcenter i vårt gamla kontor som vi hyr ut till Donsö Maritime Training Center [DMTC], vilket möjliggör utbildningar ute på Donsö, säger Lars Höglund.