298 fartyg med alternativa bränslen och framdrivningsmedel beställdes under 2023. Detta skriver Maritimt Forums medlem DNV i ett pressmeddelande. 138 av fartygen kommer att kunna använda metanol som bränsle, medan 130 fartyg kommer att kunna använda LNG. 11 fartyg ska även kunna drivas med hjälp av ammoniak.

Läs mer på DNV:s hemsida.