Nu kan du läsa Maritimt Forums senaste nyhetsbrev där du bland annat kan lära dig mer om den maritima näringen, maritim statistik, grön omställning, kompetensförsörjning och transporteffektivitet.

I månadens nyhetsbrev kan du även läsa om:-> StatistikHur går det för den maritima näringen?->Statistik/grön omställningVad betyder skogsindustrin för den maritima näringen?-> Statistik/grön omställning: Framtidens fartyg satsar på alternativa bränslen.-> Grön omställningEtt steg närmare för investeringsstöd för överflyttning av gods till sjöfart.-> Grön omställning: Möt Maritimt Forums medlem Furetank – pionjärer inom hållbar sjöfart. -> Grön omställning: Vad sades under COP28 med relevans för den maritima näringen?-> Grön omställning/överflyttning/kompetensförsörjning: Regleringsbrev med påverkan på den maritima näringen.-> Kompetensförsörjning: Framtidens jobb finns inom den maritima näringen.-> AlmedalsveckanTa chansen att medverka under Almedalsveckan 2024!

Läs hela nyhetsbrevet här. 

Anmäl dig för att få nyhetsbrevet direkt i din inkorg här.