Maritima näringar kan definieras som verksamheter som har någon form av koppling till havets resurser för att kunna bedriva sin verksamhet eller varor och tjänster som är direkt riktade till en maritim verksamhet. Även om havets resurser ofta står i fokus när man pratar om den maritima näringen så innefattar den maritima näringen även exempelvis besöksnäringen vid kustområden som är beroende av havet, men också verksamhet i och intill större sjöar.

EU definierar maritima näringar som alla sektorer med en koppling till havet såsom sjötransporter, tjänster, tillverkning, havets resurser, myndigheter, forskning och utveckling, och turism.

Den maritima näringen består exempelvis av följande verksamheter:

 • Rederier
 • Hamnar
 • Logistikföretag
 • Marinteknikföretag och produktion med teknik-, system- och underleverantörer
 • Varv
 • Fritidsbåtsindustrin
 • Havet som naturresurs med livsmedel, energi, mineralutvinning m.m.
 • Besöksnäring med färjetrafik
 • Kryssningsverksamhet
 • Skärgårdsturism
 • Fritidsfiske
 • Handel med och service av fritidsbåtar
 • Marinor
 • Skeppsmäklare
 • Finansiella företag
 • Försäkringsbolag

 

Läs mer om den maritima näringen.