Trafikanalys senaste statistik om sjötrafiken har publicerats och innefattar kvartal 4 för år 2023. Siffrorna visar att antalet fartyg som trafikerat svenska hamnar har minskat för kvartal 4 år 2023 jämfört med samma period år 2022. Kvartal 4 år 2023 var antalet fartyg som trafikerade svenska hamnar 15 871, medan det år 2022 ankom 17 506 fartyg samma period.

Även andelen lossade varor i utrikes trafik har minskat. Kvartal 4 år 2022 lossades 19,4 miljoner ton, medan 18,1 miljoner ton lossades kvartal 4 år 2023. Den totala utrikes godshanteringen skiljer sig med ca 3 miljoner ton för kvartal 4 år 2022 och kvartal 4 år 2023; ca 36,6 miljoner ton hanterades kvartal 4 år 2022 och 33,8 miljoner ton hanterades kvartal 4 år 2023. Även den inrikes godshanteringen skiljer sig. Kvartal 4 år 2022 hanterades 5,9 miljoner ton, medan 5,6 miljoner ton hanterades kvartal 4 år 2023.

Samtliga lasttyper har minskat godsmängden ombord. Exempelvis flytande bulktransporter kvartal 4 år 2022 ca 14 miljoner ton och ca 13,2 miljoner ton kvartal 4 år 2022. En minskning har skett gällande transporter av kol, olja och naturgas. Kvartal 4 år 2022 lossades 5,4 miljoner ton, medan 4,5 miljoner ton lossades kvartal 4 år 2023. Även lossat livsmedel har minskat. Kvartal 4 år 2022 transporterades 124 000 ton, medan 89 000 ton lossades kvartal 4 år 2023.

Antalet containrar som hanterats har också förändrats mellan år 2022 och år 2023. Kvartal 4 år 2022 hanterades 307 809 containrar, medan 295 538 containrar hanterades kvartal 4 år 2023.

Även antalet passagerare minskade mellan de olika tidsperioderna. Det totala antalet passagerare kvartal 4 år 2022 var 4,6 miljoner, medan 4,3 miljoner passagerare reste kvartal 4 år 2023. I den inrikes trafiken reste totalt ca 262 000 människor kvartal 4 år 2022, medan ca 256 000 reste kvartal 4 år 2023.

Läs mer.