Regeringen skriver i ett pressmeddelande att man beslutat att ge länsstyrelserna i Uppsala och Gävleborgs län i uppdrag att se över förutsättningarna för tre nya havsbaserade vindkraftparker – Najaderna, Olof Skötkonung och Sylen samt att Sveriges geologiska undersökning (SGU) får i uppdrag att utreda möjligheterna för undervattenskablar inom två av parkerna.

Läs hela pressmeddelandet här.