År 1953 grundades Maritimt Forums medlem Donsötank. Donsötank är ett familjeägt rederi och rederiet har en tradition av att värna besättningen, hållbarhet och alltid försökt behålla den svenska flaggan på fartygen.

– Idag har vi fem fartyg och två ny nya fartyg som ska levereras under år 2025 och 2026. Vi hade så kallade ”steel cutting” innan nyår och snart ska blocken svetsas ihop för det första fartyget. Fyra av våra fartyg är idag på time-charter [uthyrning av fartyg på en viss tidsperiod] medan vi har ett fartyg som vi sköter på spot-marknaden. För drygt ett år sedan så började vi med befraktning av våra fartyg här från Donsö. Det var ett steg i en riktning att vi som rederi ska komma närmare våra kunder och förstå deras behov och erbjuda den kvalitet vi står för säger Ingvar Lorensson, vd på Donsötank.

– Det första året som vi har haft befraktningen in-house har varit lyckat med bra resultat där marknaden har varit med oss och vi har sett god support från våra kunder och mäklare. Vi är mycket tacksamma för det. I dag tradar vi fler fartyg i time-charter-kontrakt än vad vi gjort historiskt vilket ger en större trygghet. Vi vill dock fortsatt ha en närvaro i spot-marknaden för att ha en insyn i den marknaden och bibehålla våra kontakter där, säger Albert Hansson, ansvarig för chartering på Donsötank.

Donsötanks vision är att bli det mest klimatneutrala rederiet i Sverige och ha Europas viktigaste företag för flytande transporter som kunder, vilket innebär att stora satsningar görs på klimat- och miljöåtgärder.

– Bränslevalet är en intressant fråga när man kör mellan olika hamnar inom Europa. Vi resonerar som så att man får ha en motor som är den bästa som finns att tillgå just nu. Vi har idag valt LNG och biogas som är det renare bränslet att tillgå just nu och där det finns en infrastruktur. Metanol är också ett intressant alternativ, men vi vet inte vad grön metanol kommer att kosta, det måsta man också räkna in – att det måste vara lönsamt. Den motor vi valt kan idag drivas med diesel, bio-diesel, LNG och biogas men om några år så kan den även köras på metanol och ammoniak. Förutom bränslet är det så mycket annat man kan göra – exempelvis bra fartyg som är energieffektiva med bra skrov, rätt propellrar, roder och så vidare. Bara dessa delar halverar förbrukningen jämfört med våra äldre fartyg, säger Ingvar Lorensson.

– I och med att man inte vet vad framtidens bränsle är så är dual-fuel ett säkert kort för då är man bred. Vi kan välja olika typer av bränslen på grund av att våra motorer klarar av det. Det handlar även om annan teknik ombord som bland annat värmeåtervinning. Det har gått jättebra med den tekniken och ger cirka 60 kW till elnätet varje dag hela tiden. En annan lyckad satsning är våra batterier och peak-shaving som minskar förbrukningen med ca 4 procent. Det är många aspekter som kanske kostar men man ser att det är rätt väg att gå. Alla dessa saker tillsamman gör att det blir mer effektivt. Man är dock alltid intresserad av vad nästa teknik-grej som man kan ha ombord är, är det segel eller luftbubblor eller något annat?, säger Sally Johnsson, ansvarig för hållbarhetsfrågor på Donsötank.

Förra året kom nya regler för CII (Carbon Intensity Indicator),

– Vi körde en hel del på biobränsle förra året med de äldre fartygen och det slog väldigt bra på CII och gjorde att vi kom upp i A- och B-klassificering på hela flottan. CII går ut på att öka motivationen kring energieffektivisering på världsflottan och att kraven ska stärkas lite för varje år. Som regelverk i sig har CII en del brister då de inte tar hänsyn till vissa viktiga faktorer, men vi får hoppas att de justeras år 2025 då regelverket ska utvärderas. Nästa stora grej som kommer är Fuel EU Maritime och vi ser med spänning fram till hur detta regelverk kommer att utkristalliseras mer under detta år, säger Sally Johnsson.

Det är inte bara landorganisationen som arbetar med miljö och klimat, även de ombordanställda är engagerade i frågan hos Donsötank.

– De nya fartygen har generellt en lägre bunkerförbrukning och har byggts med större miljöfokus än tidigare fartyg. Det är inte bara i hur vi designar, utrustar och befraktar fartygen som präglar vårt miljöarbete. Ett hållbarhetstänk är något vi vill se i hela organisationen och vi har arbetat med att även de ombord ska ha en medvetenhet om vad man kan göra för att spara energi, säger Albert Hansson.

– Jag skickade ut en power-point innan julen och då fick vi många frågor tillbaka och sedan tog de även upp informationen på SMS-möten [säkerhetsmöten]. Då började de exempelvis diskuteras ombord om både små och stora saker som kan göras för att minska våra totala utsläpp, allt ifrån förbrukning av engångsartiklar och tvättmedel till elförbrukningen ombord. Det är kul när det ser vad man kan göra även på den nivån och inte bara det som går ut på skorstenen utan hela kretsloppet, säger Sally Johnsson.

För att lyckas i framtiden behöver man som enskilt företag följa utvecklingen, något som Donsötank ständigt arbetar med.

– Det är en bransch som ändrar sig hela tiden. Vi vill inte bara hänga med utan anpassa i god tid så att man är redo så att nya regler inte kommer som en chock, exempelvis gällande EU ETS, säger Albert Hansson.

– Alla nya regelverk i miljöandan pushar kunderna att titta på aspekterna som de inte hade lagt lika stor vikt på annars. Miljö och klimat är något som vi här på Donsö har tänkt på länge, men alla kunder har kanske inte förstått den aspektens värde tidigare. Med CII och EU ETS får man siffror man kan ta på. Det handlar inte bara om pengar längre, säger Sally Johnsson.

De ombordanställda är en del av kärnan i verksamheten och Ingvar Lorensson menar att en bra besättning är något av det viktigaste för rederiet.

– Att få en bra besättning är A och O. Idag har vi en mix av nationaliteter och många har varit med sedan de varit kadetter. Personalavdelningen är väldigt noga med att lyssna på behoven hos personalen och värna om den vardagliga relationen till våra medarbetare. Även när vi har befälsdagar försöker vi lyssna av och tillgodose de önskemål som finns, säger Ingvar Lorensson.

Både Sally Johansson och Albert Hansson har växt upp inom sjöfartsnäringen och menar att den händelserika branschen och relationer med andra i branschen är det som gör den maritima näringen så rolig att arbeta inom.

– Det är väldigt intressant för det händer så mycket oavsett om man jobbar till sjöss eller på land. Det är en unik bransch och när man väl kommit in i sjöfarten så får man väldigt mycket kontakter och kompisar. Även om det är konkurrens mellan olika rederier är det samtidigt en stor gemenskap, säger Sally Johansson.

– Branschen står inför stora utmaningar och alla i den får vara med och bidra med lösningar. Även vi som bolag engagerar oss mer och mer politiskt och är delaktiga i arbetet att stärka den svenska flaggans konkurrenskraft, lösa problemet med kompetensförsörjning och dra mer folk till sjöfarten – för det kommer att behövas, säger Albert Hansson.

Läs mer om Donsötank.