Maritimt Forums årsmötesdag samlade näringen för en eftermiddag med årsmöte, öppet seminarium och mingel.

Maritimt Forums verksamhetschef, Carolina Kihlström, modererade diskussionerna som handlade om försörjningsberedskap, överflyttning och grön omställning,

– Som medlem i Maritimt Forum arbetar ni för att den maritima näringens konkurrenskraft ska bli starkare, att beslutsfattare ska få ökad kunskap om den maritima näringen och ett starkare sammanhållet maritimt kluster. Det är tillsammans som vi är starka och som betydelsen av den maritima näringen verkligen syns. Vi behöver varandra och den maritima näringen är oerhört viktig för hela Sveriges försörjningsberedskap, gröna omställning, jobb och konkurrenskraft, säger Carolina Kihlström.

Under seminariet deltog Ewa Skoog-Haslum, marinchef Försvarsmakten, Anders Hermansson, vd Svensk Sjöfart, och Marcus Risberg, vd Destination Gotland, om försörjningsberedskap. En av frågorna som diskuterades handlade om vikten av den svenska flaggan.

– Det är en annan situation vi har nu än tidigare. Nu handlar det om att vidta åtgärder och vi måste faktiskt bestämma oss den här gången. Vi kan inte fastna i saker utan nu måste vi gå framåt med ordentliga steg. Vi kan lära mycket av vad som gjorts i våra grannländer. Flaggan spelar roll för försörjningsberedskapen men också avgörande för kompetensförsörjningsfrågorna inom den maritima näringen , säger Anders Hermansson, vd, Svensk Sjöfart.

En ytterligare fråga som är av stor vikt för samhället är överflyttning av gods från väg till sjö. Bland annat har både EU och Sverige mål om ökad överflyttning. Om detta diskuterade Elin Swedlund, chef för transportfrågor på Skogsindustrierna, Berit Blomqvist, vd, Sveriges Skeppsmäklareföreningen, och Stefan Bodelind, vd SBC Logistics AB.

– För mer sjöfart är det viktigt att få dem som köper transporter varför man skulle välja sjöfrakt. Testa ditt business case på din vd innan du säljer in det till kund – om din vd tycker att ditt business case håller så är det betydligt större chans att även kunden tycker det, säger Elin Swedlund.

Grön omställning, utmaningar och lösningar var i fokus för fyra olika presentationer där talarna alla kom från olika delar av den maritima näringen; Maria Malmkvist, vd Energigas Sverige, Dinis Reis Oliveira, life cycle specialist Stena Teknik, Göran Eriksson, vd Göteborgs Hamn och Viking Schumacher, teknisk projektledare på Färjerederiet.

– Alla alternativ till nya bränslen behövs och jämfört med traditionella bunkeroljor reducerar LNG utsläppen signifikant. NOx-utsläppen minskar exempelvis med 85-90 procent och utsläpp av partiklar och svavel är i princip obefintliga. Det finns flera utmaningar för framtiden, exempelvis tillgången på förnybara alternativ till ett överkomligt pris. Det kommer inte heller att finnas bara ett svar på frågan – utan det kommer att vara ett behov av många olika lösningar beroende på vilka sträckor fartygen trafikerar, vilken last och med vilken regelbundenhet. Idag finns ca 440 LNG-fartyg i världen. På 5 år kommer det att finnas minst dubbelt så många. Behovet av LNG kommer att dubbleras från 5 miljoner ton till 10 miljoner ton årligen på 5 år. EU-regelverk kommer att bidra till ökad efterfrågan på LBG, e-metan och förnybar vätgas, säger Maria Malmkvist,

– Lösningar för den gröna omställningen är exempelvis att kommunicera med tillsynsmyndigheter om sjöfart. Energieffektivitet och övervakning är nyckeln – det bästa bränslet är det vi inte förbränner. Elektrifiering maximerar effektiviteten av energi som används och minskar utsläpp och kostnader. Dialog och partnerskap med bränsleleverantörer är avgörande för att säkerställa tillgänglighet och kostnadsminskningar för framtida bränslen. Det är också viktigt ned samarbete i försörjningskedjan så att man kan dela bördan. Mitt råd är att anlita en specialist som verkligen kan frågorna, säger Dinis Reis Oliveira.

– Göteborgs Hamn investerar idag 600 miljoner kronor i att utveckla fossilfria logistikkedjor och framtidens energier för en hållbar framtid. Idag jobbar vi bland annat med gröna korridorer mellan exempelvis Göteborg och Rotterdam, säger Göran Eriksson.

– Färjerederiet kör 1 120 000 avgångar per år och har ett mål om noll klimatpåverkan till år 2045 Vi har konverterat sju linfärjor till eldrift och en linfärja till batteridrift. Vår första frigående elhybridfärja är levererad och i trafik. Ytterligare fyra smarta elfärjor är under byggnation, säger Viking Schumacher.