Under Maritimt Forums årsmöte valdes nya ledamöter till styrelsen. Nya i styrelsen är Ingela Berntson, vd, Skärgårdsredarna, Henrik Åkerström, vd, Norrköpings Hamn, och Elin Swedlund, chef för transportfrågor på Skogsindustrierna. Styrelsen består också av:

  • Kenny Reinhold, ordförande Seko sjöfolk
  • Anders Hermansson, vd, Svensk Sjöfart
  • Ewa Skog Haslum, marinchef, Försvarsmakten
  • Erik Lewenhaupt, Concordia Maritime
  • Erik Froste, vd, Färjerederiet
  • Åsa Burman, verksamhetschef, Lighthouse
  • Jörgen X Karlsson, Head of Marine Sweden, ABB
  • Fredrik Olindersson, Avdelningschef, Mekanik och maritima vetenskaper, Chalmers

Claes Berglund, Stefan Bodelind, Lars Green och Magdalena Bosson valdes till Maritimt Forums valberedning.

Årsmötet beslutade att välja om Berit Blomqvist, vd på Sveriges Skeppsmäklarförening, som ordförande.

– Det känns hedrande att få fortsätta som ordförande för Maritimt Forum och jag ser fram emot vad vi tillsammans ska åstadkomma inom forumet. Vi i styrelsen vill, tillsammans med vårt kansli och våra medlemmar, stärka den maritima näringens konkurrenskraft, arbeta för mer sjöfart, öka kunskapen om den maritima näringen hos beslutsfattare och skapa ett starkt sammanhållet maritimt kluster, säger Berit Blomqvist.

För att bidra till ökad konkurrenskraft, kunskap och samverkan kommer flera aktiviteter att äga rum.

– Maritimt Forum arbetar med fokusområden som handlar om kompetensförsörjning, grön omställning, överflyttning, svensk försörjning och konkurrenskraft. Under året kommer vi att regelbundet visa på best practice, utmaningar och lösningar inom dessa områden, samarbeta med Riksdagens maritima nätverk och arrangera Maritima Mötesplatsen under Almedalsveckan 25-28 juni, maritima nätverksmingel och Världssjöfartens dag samt tillsammans med flera andra aktörer arrangera Women in Maritime den 13 maj. Dessutom tar vi fram statistik och fakta om den maritima näringen och samverkar med Marinen gällande arbetsmarknadsdagar, där nästa arbetsmarknadsdag äger rum den 4 juni i Stockholm, säger Carolina Kihlström, verksamhetschef, Maritimt Forum.