Nu har Maritimt Forums senaste nyhetsbrev skickats ut där du bland annat kan lära dig mer om olika delar av den maritima näringen, få reda på den senaste statistiken och arrangemang som äger rum. Den senaste månaden har Maritimt Forum haft årsmöte, årsmötesseminarium och mingel.

I månadens nyhetsbrev kan du även läsa om:

-> Kvalitetsutbildning, ny magisterutbildning och forskning med människan i centrum
-> Vad händer inom området hållbar sjöfart?
-> Vad är vattenvägens roll och funktion i det transporteffektiva samhället?

-> Vad är hamnarnas och sjöfartens utmaningar med att möta övergången till fossilfri drift?
-> Regeringen beslutar om förordningsförändring för fartygsbefäl klass VII
-> Besättningen och hållbarhetsfrågor viktiga för framtidens sjöfart
-> Konkurrenskraft och hållbar blå ekonomi i fokus
-> Nya regeringsbeslut om beredning av flera havsbaserade vindkraftparker
-> Ystad Hamn – en av två järnvägsfärjeförbindelser i Sverige
-> Maritima näringar viktigt för kommunerna runt Vänern
-> Ny statistik om sjötrafik publicerad
-> Vad består den maritima näringen av?
-> Svenska Skeppshypotekskassan möjliggör en stark svensk handelsflotta

Läs hela nyhetsbrevet här.

Anmäl dig för att få nyhetsbrevet direkt i din inkorg här.