International Day for Women in Maritime

Kompetenshuset, Öckerö

Maritimt Forum, Kompetenshuset, Svensk Sjöfart, Wista Sweden, SMTF & Wärtsilä bjuder in till en inspirerande dag för att fira den internationella dagen för kvinnor inom sjöfarten med talare från hela den maritima näringen. Dagen kommer att fira och lyfta kvinnor i branschen och är avsedd att främja rekrytering och arbetet med att behålla och attrahera kvinnor till den maritima sektorn, höja profilen för kvinnor inom sjöfarten och stärka engagemanget för FN:s mål 5 för hållbar [...]

Till toppen