ett fartygs drivmedel, dvs den olja eller gas som driver fartyget. Att tanka ett fartyg kallas att bunkra.