handlar om transport av gods eller passagerare, mot betalning, mellan nationella hamnar. Cabotage är inte tillåtet för annan flagg än svensk om inte rätt givits enligt bilaterala avtal, gällande EU-förordning eller nordiska avtal.