är en kombinerad avgaspanna och katalysatoranläggning som återvinner värme från maskineriet och renar avgaserna från kväveoxider, NOx