är ett mindre bulkfartyg knappt 100 m långt och 15 m brett.