Coastwise trade

eller marine highway traffic, är amerikanska begreppet för vad som i Europa benämns som short-sea shipping, dvs närsjöfart.

2018-05-21T14:43:56+02:00 21 maj, 2018|