en standardiserad behållare för förvaring och transport av gods som revolutionerat godshanteringen världen över. Containern kan lastas på en lastbilstrailer, ett tåg-chassi, en båt eller staplas i en depå.

Det finns olika typer av containrar, isolerade, ventilerade, kylcontainers, s k flat racks, container anpassade för bilar, vätskor eller kanske utrustad för att transportera kläder hängande på galgar. Det finns 20, 40, 45, 48 och 53 fots containrar. Standardcontainer är 20 eller 40 TEU (twenty foot equivalent unit – ett containermått). Containern, som har sitt ursprung i USA, lastas från kortsidan, medan den europeiska trailern sidolastas.