fartygstyp specialbyggt för transport av containrar.