Distansminut

motsvarar 1.852 meter eller en så kallad nautisk mil eller sjömil.

2018-05-21T14:45:18+02:00 21 maj, 2018|