deadweight, ett fartygs lastförmåga eller den vikt av last, bunker och lös utrustning som fartyget kan bära. Förkortas dwt efter engelskans deadweight.