Dödvikt

deadweight, ett fartygs lastförmåga eller den vikt av last, bunker och lös utrustning som fartyget kan bära. Förkortas dwt efter engelskans deadweight.

2018-05-21T14:45:44+02:00 21 maj, 2018|