eller draft, ett fartygs djupgående. Air draught alternativt height är den segelfria höjden för ett fartyg.