EU-organ baserat i Lissabon. Organisationen ger tekniskt stöd och support till EU Commissionen och dess medlemsländer i utvecklings- och implementeringsfrågor kring lagstiftning inom sjösäkerhet, utsläpp från fartyg och sjöfartsskydd.