är en intermodal terminal som är belägen i inlandet och sammanknuten med en hamn/hamnar med fast järnvägsförbindelse. Torrhamnen innebär att hamnen kommer närmare marknaden och att transportköparen kommer närmare hamnen.