Transocean sjöfart

deep-sea shipping, bedrivs mellan olika kontinenter och omfattar trafik på de stora världshaven. De transoceana fartygen (seagoing ships) är dimensionerade för att klara vågor i storleksordningen 30 meter. De ska uppfylla internationella regelverk fastställda av FN-organet IMO. Fartygen är ofta mycket stora med lastkapacitet runt 300-500 000 ton eller 18 000 TEU eller för passagerarfartyg 5- 6000 personer.

2018-05-21T16:12:04+02:00 21 maj, 2018|