Välkommen att ta del av Sjöfartsverkets förslag till ändringar av föreskrifter om farledsavgifter som ska träda i kraft den 1 januari 2019.

De förslagna ändringarna innebär främst att det nuvarande miljöincitamentet förändras. Dessutom genomförs ett antal mindre förändringar i syfte att förenkla och förtydliga den befintliga avgiftsföreskriften, dessa förändringar medför dock endast mindre förändringar i den praktiska tillämpningen.

De ändringar som föreslås framgår av de föreskrifter och den konsekvensutredning som du hittar under Aktuella remisser på vår webbplats.

Sjöfartsverket vill gärna ha era synpunkter så snart som möjligt, dock senast den 29 juni 2018. Synpunkter lämnas skriftligen, gärna via e-post till sjofartsverket@sjofartsverket.se eller på följande adress: Sjöfartsverket, 601 78 Norrköping.

Vänligen ange diarienummer 18-02291 i ert remissvar.

Förslag Sjöfartsverkets farledsavgiftsföreskrifter  (pdf)
Missiv (pdf)
Konsekvensutredning  (pdf)

Har du frågor med anledning av förslaget är du välkommen att kontakta:
Staffan Söderberg
mailto:staffan.soderberg@sjofartsverket.se
010 – 478 64 56

eller mailto:sven.carlsson@sjofartsverket.se
010 – 478 55 03