Handelsplan för närsjöfart och sjöfart

Handelsplan för närsjöfart och sjöfart

En gemensam skrivelse med önskan om prioriteringar i handlingsplanen för närsjöfart och sjöfart inom Sverige har skickats till Infrastrukturdepartementet. Bakom skrivelsen står Svensk Sjöfart, Sveriges Hamnar, Sveriges Skeppsmäklare, Skärgårdsredarna samt Maritimt Forum, vilken går att läsa i nedan pdf.

Gemensam skrivelse prioritering av åtgärder handlingsplan för närsjöfart och sjöfart inom Sverige 191021 slutlig_(pdf)