Sjöfartsverkets avgifter och överflyttning på schemat för Riksdagens maritima nätverk

När riksdagspolitikerna möttes för ett seminarium med Riksdagens maritima nätverk i samarbete med Maritimt Forum var överflyttning av gods från väg till sjö och farleds- och lotsavgifter på agendan. Sjöfarten transporterar cirka 90 procent av all import och export till och från Sverige och 30 miljoner till och från Sverige varje år. Näringen är därför mycket viktig för svensk industri. En fråga som påverkar sjöfartens konkurrenskraft är Sjöfartsverkets avgifter som Sjöfartsverket vill höja från och […]