Flera regeringsbeslut för den maritima näringen

Nu har flera regeringsbeslut som berör den maritima näringen publicerats. Bland annat aviserar regeringen om att man går vidare i arbetet med att skapa ny reservhamnskapacitet på Gotland. Trafikverket får i uppdrag att tillsammans med Sjöfartsverket, Försvarsmakten och Fortifikationsverket inleda förberedande utredningar avseende Kappelshamn. Läs mer.

Ett ytterligare regeringsbeslut handlar om havsbaserad vindkraft där regeringen har beslutat att ge tilläggsdirektiv till Utredningen om havsbaserad vindkraft. Utredaren ska därmed ta ställning till om Sverige på sikt bör […]

2024-04-23T10:18:08+02:0028 mars, 2024|

Maritimt Forums nyhetsbrev publicerat

Nu har Maritimt Forums senaste nyhetsbrev skickats ut där du bland annat kan lära dig mer om olika delar av den maritima näringen, få reda på den senaste statistiken och arrangemang som äger rum. Den senaste månaden har Maritimt Forum haft årsmöte, årsmötesseminarium och mingel.

I månadens nyhetsbrev kan du även läsa om:

-> Kvalitetsutbildning, ny magisterutbildning och forskning med människan i centrum
-> Vad händer inom området hållbar sjöfart?

2024-03-27T11:50:14+01:0027 mars, 2024|

Kvalitetsutbildning, ny magisterutbildning och forskning med människan i centrum

Maritimt Forums medlem Sjöfartshögskolan vid Linnéuniversitetet är ett av två universitet i Sverige som utbildar sjöingenjörer och sjökaptener. Dessutom erbjuder Sjöfartshögskolan en klass 7-utbildning och totalt läser ca 400 studenter på Sjöfartshögskolan.

– Vår verksamhet består till 90 procent av grundutbildning av sjöingenjörer, sjökaptener och klass 7 och allt som detta innefattar. Vi har även uppdragsutbildningar till myndigheter. Vi är alltid intresserade av att bedriva dem tillsammans med näringsföreträdare men oftast är det myndigheter […]

2024-03-25T10:02:44+01:0025 mars, 2024|

Ny styrelse för Maritimt Forum

Under Maritimt Forums årsmöte valdes nya ledamöter till styrelsen. Nya i styrelsen är Ingela Berntson, vd, Skärgårdsredarna, Henrik Åkerström, vd, Norrköpings Hamn, och Elin Swedlund, chef för transportfrågor på Skogsindustrierna. Styrelsen består också av:

  • Kenny Reinhold, ordförande Seko sjöfolk
  • Anders Hermansson, vd, Svensk Sjöfart
  • Ewa Skog Haslum, marinchef, Försvarsmakten
  • Erik Lewenhaupt, Concordia Maritime
  • Erik Froste, vd, Färjerederiet
  • Åsa Burman, verksamhetschef, Lighthouse
  • Jörgen X Karlsson, Head of Marine Sweden, ABB
  • Fredrik Olindersson, Avdelningschef, Mekanik […]
2024-03-22T12:37:07+01:0022 mars, 2024|

Grön omställning, överflyttning och försörjningsberedskap i fokus för Maritimt Forums årsmötesdag

Maritimt Forums årsmötesdag samlade näringen för en eftermiddag med årsmöte, öppet seminarium och mingel.

Maritimt Forums verksamhetschef, Carolina Kihlström, modererade diskussionerna som handlade om försörjningsberedskap, överflyttning och grön omställning,

– Som medlem i Maritimt Forum arbetar ni för att den maritima näringens konkurrenskraft ska bli starkare, att beslutsfattare ska få ökad kunskap om den maritima näringen och ett starkare sammanhållet maritimt kluster. Det är tillsammans som vi är starka och som betydelsen av […]

2024-03-21T09:04:59+01:0021 mars, 2024|

Vad händer inom området hållbar sjöfart?

När årskonferensen för branschprogrammet Hållbar sjöfart ägde rum presenterades resultaten från flera olika projekt. Maritimt Forums medlem Lighthouse driver branschprogrammet som pågår mellan 2019-2029. Målsättningen med programmet är att skapa en internationellt konkurrenskraftig, hållbar och säker sjöfartssektor med god arbetsmiljö. Programmet finansieras av Trafikverket.

Charlott Andersson, portföljledare, Trafikverket, menade att programmet varit mycket lyckat och därför tillsatt mer medel till branschprogrammet.

– Trafikverket är en stor forskningsfinansiär och man har valt att dela […]

2024-03-20T08:19:48+01:0020 mars, 2024|

Vad är vattenvägens roll och funktion i det transporteffektiva samhället?

Kollektivtrafik på vatten och vattenvägen roll för ett transporteffektivt samhälle var temat på ett seminarium arrangerat av Vattenbussen, IVL Svenska Miljöinstitutet, Lighthouse, Trivector, KTH och 2030-sekretariatet. Under seminariet presenterades resultaten från ett tvåårigt forskningsprojekt.

Susanna Kihl, vd för Vattenbussen inledde seminariet och berättade om bakgrunden till projektet.

– Drivkraften för projektet är för klimatets skull och för att man tror på det hållbara samhället och för att man inte älskar trängsel och brist […]

2024-03-15T15:28:48+01:0015 mars, 2024|

Vad är hamnarnas och sjöfartens utmaningar med att möta övergången till fossilfri drift?

Under ett seminarium arrangerat av Closer, Umeå kommun och IVL diskuterades hamnarnas och sjöfartens utmaningar med att möta övergången till fossilfri drift. Seminariet var en del av Interreg-projektet Blue Supply Chains.

Åsa Burman, verksamhetschef på Lighthouse, inledde seminariet med att prata på temat en samverkan för hållbar sjöfart och hållbara hamnar.

– På Lighthouse började vi för snart 10 år sedan och är den svenska plattformen för samverkan och kunskapsutbyte inom sjöfartsforskning och […]

2024-03-14T13:35:28+01:0014 mars, 2024|
Till toppen