Vad består den maritima näringen av?

Maritima näringar kan definieras som verksamheter som har någon form av koppling till havets resurser för att kunna bedriva sin verksamhet eller varor och tjänster som är direkt riktade till en maritim verksamhet. Även om havets resurser ofta står i fokus när man pratar om den maritima näringen så innefattar den maritima näringen även exempelvis besöksnäringen vid kustområden som är beroende av havet, men också verksamhet i och intill större sjöar.

EU definierar […]

2024-03-26T13:37:16+01:0026 februari, 2024|

Svenska Skeppshypotekskassan möjliggör en stark svensk handelsflotta

Maritimt Forums medlem Svenska Skeppshypotek startade redan år 1929. Uppdraget man hade fått från Riksdagen var att finansiera fartyg för den svenska handelsflottan, något man gör än idag. Skeppshypotek fyller en mycket viktig funktion och möjliggör fartygsköp i Sverige.

– Generellt så är problemet att de stora bankerna har interna krav om att all sjöfart ska hanteras av en specialistgrupp för sjöfartsfinansiering, vilket är en grupp som är högt upp i banken. Det resulterar […]

2024-02-21T08:35:20+01:0021 februari, 2024|

Maritimt Forums nyhetsbrev publicerat

Nu kan du läsa Maritimt Forums senaste nyhetsbrev där du bland annat kan lära dig mer om olika delar av den maritima näringen, få reda på den senaste statistiken och arrangemang som äger rum. Den senaste månaden har Maritimt Forum bland annat arrangerat Maritimt Nätverksmingel och i samarbete med riksdagsledamöterna Johanna Rantsi (M) och Mattias Ottosson (S) arrangerat en välbesökt träff med Riksdagens Maritima nätverk (läs mer om seminariet […]

2024-02-19T15:57:03+01:0019 februari, 2024|

Grön innovation och klimatomställning på agendan för Riksdagens maritima nätverk

Riksdagens maritima nätverkets träffar arrangeras i samarbete med Maritimt Forum och riksdagsledamöterna Johanna Rantsi (M) samt Mattias Ottosson (S) och när Riksdagens Maritima Nätverk träffades den 15 februari var gröna innovationer inom den maritima näringen och klimatomställningen på agendan. Seminariet modererades av Carolina Kihlström, verksamhetschef, Maritimt Forum.

Sjöfarten transporterar ca 90 procent av all Sveriges import och export och för att Sverige ska uppnå klimat- och miljömål är den maritima näringen en […]

2024-02-16T08:40:48+01:0016 februari, 2024|

Maritimt nätverksmingel samlade näringen

När Maritimt Forum bjöd in till Maritimt nätverksmingel i lokalerna i Rosenvik deltog flera olika delar av näringen. Ordförande Berit Blomqvist, och verksamhetschefen, Carolina Kihlström, inledde och välkomnade deltagarna.

– Att vi träffas inom näringen är oerhört viktigt för att vi ska kunna lösa de utmaningar vi står inför. Det är tillsammans vi blir starka och det är tillsammans vi kan visa på vilken betydelse hela den maritima näringen har för hela Sverige. Den […]

2024-02-15T09:42:17+01:0015 februari, 2024|

Möt Maritimt Forums medlem Stockholms Hamnar

Maritimt Forums medlem Stockholms Hamnar finns inte bara i Stockholm utan har även verksamheter i Nynäshamn och Norrtälje. Just nu händer mycket i hela koncernen. Bland annat har beslut fattats om en grön korridor och även civil beredskap står högt på agendan.

– Vi arbetar med många utvecklingsprojekt och framtidsfrågor. Vi har precis presenterat en överenskommelse om en grön korridor mellan Åbo Hamn och Stockholms Hamn tillsammans med Viking Line. Vi arbetar intensivt med […]

2024-02-14T12:19:50+01:0014 februari, 2024|

Grönt elektrobränsle för sjöfarten – vad händer inom området?

Ett viktigt ämne för den gröna omställningen inom den maritima näringen är bränslefrågan. Rederier runtom i världen satsar på olika typer av alternativa bränslen, men ett företag som är med och möjliggör att ett nytt bränsle överhuvudtaget finns är Maritimt Forums medlem Liquid Wind. Liquid Wind är en utvecklare av elektrobränsleanläggningar och har i dagsläget ca 60 anställda, men räknar med att bli runt 100 personer inom två år.

– Vi samlar olika aktörer, vilket gör […]

2024-02-12T15:12:19+01:0012 februari, 2024|

Maritima trender i EU: Ökning av passagerare och gods transporterade till/från hamnar

I EU:s senaste rapport om transportsektorn publiceras nya siffror för maritima transporter.

Passagerarstatistik

De hamnar som har flest passagerare finns i Grekland, Italien, Sverige, Finland, Spanien och Estland, där Sverige kommer på sjätteplats. Hamnen med flest passagerare återfinns i Messina, Italien. Enligt rapporten står dessa hamnar för hela en femtedel av alla passagerare i en europeisk hamn. Totalt 349 miljoner passagerare passerade en hamn under år 2022, vilket är en ökning med 30 […]

2024-02-07T11:32:59+01:007 februari, 2024|

Vad gör ett logistikföretag?

Att logistiken fungerar är nödvändigt för att en vara ska komma från A till B och där är sjötransporter en viktig del i hela det intermodala och globala transportsystemet.  Någon som är expert på detta är Maritimt Forums medlem SBC Logistics som framförallt arbetar med olika logistikprojekt, inklusive upphandlingsprojekt och flödesanalyser

– Det vi gör kan handla om allt från logistikprojekt kring lager eller större logistikprojekt där man behöver en aktör som hjälper till […]

2024-02-05T11:25:25+01:005 februari, 2024|

Grön omställning på agendan för en av världens största bunkerleverantör

Maritimt Forums medlem Bunker One tillhör den danska familjeägda koncernen USTC som är en av världens största bunkerleverantör och hela koncernen transporterar ca 30 miljoner ton varje år. Verksamheten för Bunker One äger rum i 18 länder och man ser en stor affärsmässig potential med den gröna omställningen.

– Svenska Bunker One säljer ca 65 000 ton bunker varje månad och det arbetar idag 13 personer på kontoret. Vi använder oss av anpassade oljetankers varav […]

2024-02-01T09:19:25+01:001 februari, 2024|
Till toppen