Hur ser rederinäringen ut och vad är dess betydelse för Sverige?

Maritimt Forum samordnade ett studiebesök inom den maritima näringen för elever från Sjölins gymnasium. Eleverna fick besöka Maritimt Forums medlemmar Sirius Shipping, Northern Offshore Services och Donsötank. Eleverna fick lära sig mer om hur den svenska rederinäringen ser ut, dess historia och hur det är att arbeta ombord.

Sirius Shipping är ett rederi med moderna tankfartyg och håller för tillfället på att bygga två metanolfartyg med leverans under år 2026.

– Idag […]

2024-05-31T10:35:30+02:0031 maj, 2024|

Maritimt Forums nyhetsbrev nr.5 2024 publicerat

I månadens nyhetsbrev kan du bland annat läsa om:

  • Hur ser utvecklingen ut för framtidens bränslen?
  • Maritimt Forum föreläste på Handelshögskolan i Göteborg
  • Digitalisering och sjöfart på agendan för riksdagens ledamöter
  • Hur når vi den gröna omställningen inom den marina- och maritima industrin?
  • International day for women in Maritime
  • ”People, planet och profit” i fokus för Norrköpings hamn
  • Ny statistik från […]
2024-05-23T09:53:03+02:0023 maj, 2024|

Hur ser utvecklingen ut för framtidens bränslen?

Maritimt Forums medlem Göteborgs Hamn arrangerade i veckan konferensen ”Future bunker fuels”, ett seminarium med tema bränslen och grön omställning som samlade branschen. Therese Jällbrink och Jacob Minnhagen modererade seminariet som inleddes av Göteborgs Hamns vd, Göran Eriksson.

– Om vi lyckas stabilisera växthusgasutsläppen kommer scenariot att bli mycket bättre i framtiden. Jag är optimistisk och positiv till att vara en del av nästa industriella revolution mot hållbara bränslen, säger Göran Eriksson, vd Göteborgs […]

2024-05-22T15:20:49+02:0022 maj, 2024|

Maritimt Forum föreläste på Handelshögskolan i Göteborg

Studenterna på kursen Maritime Logistics som ingår i mastersprogram Logistics and Transport Management fick en gästföreläsning av Carolina Kihlström, verksamhetschef, Maritimt Forum.

Under föreläsningen informerades studenterna om Maritimt Forum som organisation, vilka aktörer som ingår i det svenska maritima klustret, statistik om den maritima näringen, hur den maritima näringen styrs globalt, regionalt och nationellt samt vad som händer inom Maritimt Forums fokusområden grön omställning, rekrytering och kompetensförsörjning och överflyttning av gods från […]

2024-05-17T11:23:41+02:0017 maj, 2024|

Digitalisering och sjöfart på agendan för riksdagens ledamöter

Under ett riksdagsseminarium som arrangerades av Sjöfartsverket i samverkan med Mattias Ottosson  (S) och Johanna Rantsi (M) gavs riksdagsledamöterna ökad kunskap om digitalisering och sjöfart.

– Sjöfarten är oerhört viktig för Sverige och Sveriges försörjning och 90 procent av all import och export går via sjöfart. 15 procent av världens sjöfart går i Östersjön. Sjöfartsverket arbetar med digitalisering och det ligger i tiden och har en rad nyttor för oss och landet. Vi har […]

2024-05-16T14:52:30+02:0016 maj, 2024|

Hur når vi den gröna omställningen inom den marina- och maritima industrin?

Grön omställning var temat när Maritime Meet ägde rum på Öckerö. Dagen arrangerades av Öckerö kommun, och Öckerö företag. Värdföretag till dagen var Astrid, Bergpropulsion, NSSL Global, Ö-borgen och ÖMC.

Julia Hansson, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet, presenterade om alternativa bränslen.

– Det finns en palett av olika bränslen och framdriftsmedel. Vi har biogas, vi har HVO och annan biodiesel, metanol, och kolfria bränslen som vätgas och ammoniak. Alla har olika förutsättningar, fördelar och […]

2024-05-15T10:03:22+02:0015 maj, 2024|

International day for women in Maritime

Den 13 maj arrangerade Maritimt Forum, Öckerö kommun, Wärstilä, SMTF, Svensk Sjöfart och Wista Sweden ett seminarium för att uppmärksamma ”International Day for Women in Maritime”.

Under dagen presenterade Karin Orsel, ordförande för den europeiska redarföreningen, ECSA, och vd för MF Shipping Group. Christina Palmén, ordförande Wista Sweden och säkerhets- och miljöansvarig på Svensk Sjöfart, presenterade om betydelsen av nätverk och vad som händer inom området både nationellt och internationellt.

Louise Wallenborg från Berg Propulsion menade bland […]

2024-05-23T08:14:48+02:0014 maj, 2024|

”People, planet och profit” i fokus för Norrköpings hamn

Maritimt Forums medlem Norrköpings Hamn har cirka 1000 anlöp varje år och hanterar ungefär 4,5 miljoner ton gods under ett år. Totalt arbetar cirka 160 personer i hamnen som är mycket viktig både för Sverige och hela regionen man verkar i.

– Norrköpings hamn har ett centralt viktigt läge för svensk import- och exportindustri. Det är en bra spridningspunkt för Sverige och Norden där man har nära till Stockholm och Mälardalen men också ner […]

2024-05-08T12:13:56+02:008 maj, 2024|

Ny statistik från Eurostat: Maritima transporter mest använda transportmedlet i EU

I ny statistik från Eurostat, som producerar EU:s officiella statistik, visas att sjötransporter står för den största andelen godstransporter inom EU med 67,8 procent (mätt i tonkilometer). År 2021 stod andelen sjötransporter för 68,2 procent och år 2012 för 69,9 procent, vilket innebär att en minskning av andelen sjötransporter inom EU. Räknat i tonkilometer hade Sverige största tappet med 8,4 procentenheter minskning mellan år 2012 och 2022. Inre vattenvägar minskade något från 1,8 […]

2024-05-07T10:48:22+02:007 maj, 2024|

Landström och säker förtöjning på agendan

Maritimt Forums medlem Cavotec grundades för cirka 50 år sedan och är en del av lösningen för framtidens hållbara sjöfart och arbetar bland annat med att minska olyckor vid förtöjning och möjliggöra landström.

– Cavotec bildades år 1975 och egentligen började det med elektrifiering gentemot gruvundinstrin. Sedan har bolaget utvecklats på olika sätt och nu fokuserar vi på ”ports and maritime” och ”industry” samt service och underhåll. Ports and maritime omsätter ca 2 miljarder […]

2024-05-23T08:21:14+02:002 maj, 2024|
Till toppen