Informationsmöten om ekobonus och CEF inför ansökan om miljökompensation

Informationsträffar om stöd via ekobonus och CEF rörande miljökompensation för överflyttning av gods till sjöfart

Trafikverket bjuder in till informationsträffar om möjligheten att finansiera överflyttning av transporter från väg till sjöfart med stöd av Ekobonus och Fonden för ett sammanlänkat Europa, CEF.

Samtidigt vill vi gärna höra branschens syn på vilka möjligheter och utmaningar som rederier, hamnar och andra aktörer ser och vilka nya transportupplägg som kan vara tänkbara.

 

Ekobonus och CEF

Ekobonus är ett tidsbegränsat ekonomiskt stöd som […]