Möt Maritimt Forums medlem Stockholms Hamnar

Maritimt Forums medlem Stockholms Hamnar finns inte bara i Stockholm utan har även verksamheter i Nynäshamn och Norrtälje. Just nu händer mycket i hela koncernen. Bland annat har beslut fattats om en grön korridor och även civil beredskap står högt på agendan.

– Vi arbetar med många utvecklingsprojekt och framtidsfrågor. Vi har precis presenterat en överenskommelse om en grön korridor mellan Åbo Hamn och Stockholms Hamn tillsammans med Viking Line. Vi arbetar intensivt med […]

2024-02-14T12:19:50+01:0014 februari, 2024|

Vad är inlandssjöfart och närsjöfart?

Engelskans inland navigation, är synonymt med begreppet ”trafik på inre vattenvägar” (Inland Waterways Transport, IWT), det vill säga trafik på floder, sjöar och kanaler samt väderskyddade kustzoner. Det är sjöfart på EU-klassade inre vattenvägar med särskilda, EU-klassade inlandsfartyg eller inlandspråmar (engelskans barges och inland shipping vessels). Denna typ av sjöfart regleras i EU-direktivet 2006/87. Det finns särskilda fartyg för enbart inlandssjöfart, men även andra fartyg kan trafikera området om de uppfyller övriga aktuella […]

2024-01-29T09:22:18+01:0029 januari, 2024|

Möt Maritimt Forums medlem Furetank – Pionjärer inom hållbar sjöfart

Furetank är rederiet som länge arbetat med både grön omställning och per år transporterar flytande produkter motsvarande ca 430 000 tankbilar med släp. Rederiet står också inför en stark expansion och kommer att få betydligt fler fartyg i sin handelsflotta.

– Om två år kommer vi att vara dubbelt så stora som idag. Vi har sju fartyg i flottan idag och har tio fartyg i order. År 2027 kommer vi att ha 15-16 fartyg totalt. […]

2024-01-12T13:51:13+01:004 januari, 2024|

Sjöfartsverkets regleringsbrev publicerat

Nu har Sjöfartsverkets regleringsbrev publicerats. Precis som för år 2023 får Sjöfartsverket år 2024 ett tillskott på 45 miljoner kronor för att påbörja omställningen av Sjöfartsverkets egen båt- och fartygsflotta till att bli fossilfri. Myndigheten ska redovisa hur omställningsarbetet fortskrider och vilka åtgärder som har vidtagits.

För år 2024 ska Sjöfartsverket även redogöra för vilka kvalitetssäkringsverktyg eller metodstöd, exempelvis, MSB:s verktyg Infosäkkollen, som använts för att utvärdera och utveckla myndighetens informationssäkerhetsarbete. Sjöfartsverket […]

2024-01-02T13:11:10+01:002 januari, 2024|

Missa inte Maritimt Forums årsmöte!

Den 20 mars år 2024 är det dags för Maritimt Forums årsmötesdag i Göteborg. Efter årsmötet, som är endast för medlemmar, arrangeras ett seminarium med efterföljande mingel. För medlemmar är hela dagen gratis, medan det utgår en kostnad om 900 SEK för icke-medlemmar.

Mer information kommer inom kort. Redan nu kan du anmäla dig här.

2023-12-18T14:07:26+01:0018 december, 2023|

Vad sades under klimatmötet med relevans för den maritima näringen?

COP 28, det globala klimatmötet, ägde rum mellan 28 november och 12 december. Flera av de saker som diskuterades kan få en påverkan på den maritima näringen. EU sa under klimatförhandlingarna att man bland annat ska fasa ut fossila bränslen, öka kapaciteten för förnybar energi och förbättra energieffektiviteten. Bland annat ska stöd ges om 175 miljoner Euro för att minska metanutsläpp och man ska tredubbla kapaciteten för förnybar energi och fördubbla energieffektiviseringsåtgärderna.

2023-12-20T14:09:57+01:0015 december, 2023|

Polar Crewing AB ny medlem i Maritimt Forum

Polar Crewing AB är ny medlem i Maritimt Forum och ett företag som arbetar med specialrekrytering för besättning och servicepersonal i de polara områdena.

– Grundidén är att vi ska kunna hjälpa rederier att rekrytera kompetent personal för de polara områdena men parallellt med det så är målet att coacha människor som är intresserade av att arbeta inom dessa specialområden. Vi arbetar med rekrytering och bemanning men sedan är det även en del som […]

2023-12-06T08:34:21+01:006 december, 2023|
Till toppen