”People, planet och profit” i fokus för Norrköpings hamn

Maritimt Forums medlem Norrköpings Hamn har cirka 1000 anlöp varje år och hanterar ungefär 4,5 miljoner ton gods under ett år. Totalt arbetar cirka 160 personer i hamnen som är mycket viktig både för Sverige och hela regionen man verkar i.

– Norrköpings hamn har ett centralt viktigt läge för svensk import- och exportindustri. Det är en bra spridningspunkt för Sverige och Norden där man har nära till Stockholm och Mälardalen men också ner […]

2024-05-08T12:13:56+02:008 maj, 2024|

Ny statistik från Eurostat: Maritima transporter mest använda transportmedlet i EU

I ny statistik från Eurostat, som producerar EU:s officiella statistik, visas att sjötransporter står för den största andelen godstransporter inom EU med 67,8 procent (mätt i tonkilometer). År 2021 stod andelen sjötransporter för 68,2 procent och år 2012 för 69,9 procent, vilket innebär att en minskning av andelen sjötransporter inom EU. Räknat i tonkilometer hade Sverige största tappet med 8,4 procentenheter minskning mellan år 2012 och 2022. Inre vattenvägar minskade något från 1,8 […]

2024-05-07T10:48:22+02:007 maj, 2024|

Landström och säker förtöjning på agendan

Maritimt Forums medlem Cavotec grundades för cirka 50 år sedan och är en del av lösningen för framtidens hållbara sjöfart och arbetar bland annat med att minska olyckor vid förtöjning och möjliggöra landström.

– Cavotec bildades år 1975 och egentligen började det med elektrifiering gentemot gruvundinstrin. Sedan har bolaget utvecklats på olika sätt och nu fokuserar vi på ”ports and maritime” och ”industry” samt service och underhåll. Ports and maritime omsätter ca 2 miljarder […]

2024-05-23T08:21:14+02:002 maj, 2024|

Stena AB och Gotlandsbolaget AB guldsponsor för Maritim Mötesplats under Almedalsveckan

Den 25-28 juni 2024 arrangeras den Maritima Mötesplatsen med seminarier och maritimt mingel i Gotlandsbolagets trädgård på Hamngatan 1. Den Maritima Mötesplatsen är ett samarrangemang mellan Maritimt Forum, Skärgårdsredarna, Föreningen Svensk Sjöfart, Sveriges Skeppsmäklareförening, Sveriges Hamnar samt Lighthouse. Guldsponsor är Stena AB och Gotlandsbolaget.

Stena AB-koncernen grundades år 1939 och är idag en av Sveriges största familjeägda företagsgrupper. Stena AB är verksamt inom färjelinjer, shipping, offshore drilling, fastigheter, finans och investeringar.

Gotlandsbolaget […]

2024-05-23T09:32:56+02:0030 april, 2024|

Infrastrukturministern under Svensk Sjöfarts årsmötesseminarium: ”Vi behöver stärka den svenska handelsflottan”

Maritimt Forums medlem Svensk Sjöfart arrangerade ett öppet årsmötesseminarium med tema handel och forskning, innovation och utveckling. Bland annat deltog infrastrukturminister Andreas Carlson. Svensk Sjöfarts vd Anders Hermansson inledde seminariet.

– När man tittar på världen idag så går det inte komma ifrån att i och med de säkerhetspolitiska förändringarna måste vi ta åtgärder för att säkra Sverige. Sverige är i princip en ö och då måste man arbeta med en handelsflotta. I dagens […]

2024-04-26T09:12:28+02:0026 april, 2024|

Vad händer inom den maritima näringen? Läs Maritimt Forums senaste nyhetsbrev

Den maritima näringen är oerhört viktig för hela Sverige, något som belysts under månaden som gått på flera sätt – inte minst i den senaste statistiken gällande gods och passagerare som exempelvis visade att 27 miljoner ton gods lastades och lossades till de svenska hamnarna under första kvartalet i år och att 3,2 miljoner passagerare reste till och från de svenska hamnarna.

Den senaste månaden har Maritimt Forum bland annat arrangerat en träff med Riksdagens maritima […]

2024-04-24T10:23:16+02:0024 april, 2024|

Ny sjöfartsstatistik gällande gods och passagerare

Sjöfartsverket har presenterat ny statistik gällande gods och passagerare som visar att antalet anlöp minskat men med oförändrade godsvolymer.

– Godsvolymerna avspeglar konjunkturläget. Vi ser nu att minskningen stannat av, vilket tyder på en begynnande ljusning i ekonomin. Vi ser heller inga tydliga spår av att mängden gods till och från Sverige bromsat in på grund av situationen i Röda havet som påverkat sjöfarten globalt, säger Niclas Härenstam, kommunikationsdirektör på Sjöfartsverket i ett pressmeddelande.

Läs mer.

2024-04-18T15:18:06+02:0018 april, 2024|

Ombordbesök, havsplanering och havsbaserad vindkraft på agendan för Riksdagens maritima nätverk

Under Riksdagens Maritima nätverks träff besöktes Tallink Silja och under ett seminarium diskuterades frågan om havsplanering och havsbaserad vindkraft. Johanna Rantsi (M) och Mattias Ottosson (S) leder nätverk som arrangeras i samverkan med Maritimt Forum.

Hans Friberg inledde seminariet med att berätta om Tallink Siljas verksamhet.

– Vatten är det som förenar, inte det som skiljer oss, och det är vattnet som gör att vi kan transportera saker. Utan sjöfarten stannar samhället, säger […]

2024-04-23T10:26:29+02:0017 april, 2024|

Gröna sjöfartskorridorer och nordiskt samarbete i fokus

Hur kan gröna korridorer skapas mellan länder? Det var en av frågorna som diskuterades under ett seminarium arrangerat av Lighthouse, DNV, IVL och Chalmers inom projektet ”Nordisk färdplan för sjöfarsbränslen” som stöds av det Nordiska ministerrådet.

– Vi har försökt att skapa en övergångsplan för de nya bränslena. Vi börjar där vi är idag och undersöker sedan barriärer och skapar en färdplan med åtgärder och milstolpar. Färdplanen är ett svar på engagemang från det […]

2024-04-12T13:57:34+02:0012 april, 2024|

Skärgårdsredarnas medlemsrederier transporterar 35 miljoner passagerare och 14 miljoner fordon per år

Maritimt Forums medlem Skärgårdsredarna bildades 1988 och har idag 95 medlemsföretag som tillsammans har ca 360 fartyg verksamma längs Sveriges kuster, i kanaler och insjöar. Medlemsföretagen arbetar med passagerartrafik, sjöentreprenad och godstrafik.

– Skärgårdsredarna är Sveriges redareförening för inrikes sjöfart. Det vi gör ska skapa bättre näringsvillkor för våra medlemsrederier och vi ska påverka myndigheter och beslutsfattare så att det är möjligt att bedriva inrikes sjöfart i hela Sverige. Medlemsföretagen transporterar årligen 35 miljoner […]

2024-04-11T08:40:52+02:0011 april, 2024|
Till toppen