BESÖK ETT FARTYG MED NOLL UTSLÄPP!

 

Vill du besöka ett hållbart och miljövänligt fartyg med ny teknik?
Denna dag riktar vi oss främst till intresserade inom sjöfart-, miljö-, infrastruktur-, näring och transportområdet.

Politiken arbetar för att drastiskt sänka utsläpp och har också möjligheterna att skynda på utvecklingen med stöd för rätt teknik och ge hjälp vid omställning.

Under våra rundvandringar, som sker löpande under dagen, berättar vi om fartyget med ny teknik.
Ett fartyg som inte släpper ut några partiklar!

Flera branschorganisationer inom sjöfart finns på […]