Grön omställning, ekonomi och sjöfartspolitik under Stockholms Hamnars sjöfartsdag

Maritimt Forums medlem Stockholms Hamnar arrangerade en spännande sjöfartsdag där ekonomi, regeringens transport- och sjöfartspolitik och grön omställning var i fokus. Magdalena Bosson, vd på Stockholms Hamnar, modererade seminariet och Jens Holm (V), ordförande för Stockholms Hamnar, inledde med att prata om att prata vikten av hamnen för Stockholm och det arbete som pågår med grön omställning.

– Våra hamnar är en nod för godsmottagning och hamnarna spelar en stor roll för Stockholm för besöksnäringen. […]