Om Mikael

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har Mikael skapat 12 blogginlägg för.

Maritimt Forums remissvar angående förslag till förordning om Eko-bonussystem

Näringsdepartementet
Avdelningen för bostäder och transporter
Enheten för marknad och regelverk på transportområdet
103 33 Stockholm
Remiss N2018/01601/MRT

Maritimt Forum ansluter sig till synpunkterna som förs fram i remissvar från Svensk Sjöfart. Därutöver önskar Maritimt Forum anföra vad som följer.

Maritimt Forum välkomnar regeringens förslag till Eko-bonus eftersom det är ett förslag som syftar till att underlätta för överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart. Flera åtgärder och förslag har gjorts för att främja sjöfarten i Sverige såsom exempelvis införande av […]

2018-05-07T02:48:58+02:007 maj, 2018|

Remissvar med anledning av Trafikverkets förslag till nationell plan

Näringsdepartementet
DiarienummerN2017/05430/TIF
103 33 Stockholm

Maritimt Forum är en intresseförening för det maritima klustret med uppgift att driva klustergemensamma frågor för en stark maritim näring. Maritimt Forum består av drygt 100 medlemmar och det är företag, organisationer, stiftelser, utbildningsinstitut, föreningar och myndigheter. Verksamheten finansieras genom medlemsintäkter.

Förslag från Maritimt Forum:

  • Samtliga trafikslag behövs och en stor del av transportarbetet utförs av sjöfarten, vilket borde märkas tydligare i den långsiktiga infrastrukturplaneringen.
  • Åtgärder behövs för att skapa en sammanhållen transportkedja där […]
2018-06-07T13:30:05+02:002 maj, 2018|
Till toppen