Sjöfartsverkets förslag till ändringar av föreskrifter om farledsavgifter som ska träda i kraft den 1 januari 2019

Välkommen att ta del av Sjöfartsverkets förslag till ändringar av föreskrifter om farledsavgifter som ska träda i kraft den 1 januari 2019.

De förslagna ändringarna innebär främst att det nuvarande miljöincitamentet förändras. Dessutom genomförs ett antal mindre förändringar i syfte att förenkla och förtydliga den befintliga avgiftsföreskriften, dessa förändringar medför dock endast mindre förändringar i den praktiska tillämpningen.

De ändringar som föreslås framgår av de föreskrifter och den konsekvensutredning som du hittar under Aktuella remisser på vår […]

2018-06-07T16:29:33+02:007 juni, 2018|

Remissvar angående SOU 2017:95 Ett land att besöka. En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring

Näringsdepartementet
Diarienummer N2017/07438/FF

Maritimt Forum är en intresseförening för det maritima klustret med uppgift att driva klustergemensamma frågor för en stark maritim näring. Maritimt Forum består av cirka 100 medlemmar och det är företag, organisationer, stiftelser, utbildningsinstitut, föreningar och myndigheter. Verksamheten finansieras genom medlemsintäkter.

Förslag från Maritimt Forum:

  • Inkorporera regeringens maritima strategi i besöksnäringspolitiken.
  • Uppmärksamma den maritima besöksnäringen i besöksnäringspolitiken.
  • Utred hur samhällsplaneringen bättre kan tillgodose den maritima besöksnäringens behov.
  • Kommunala planprocesser bör innehålla konsekvensanalyser för besöksnäringen.
  • Samordna […]
2018-06-07T13:28:29+02:007 maj, 2018|

Remissvar med anledning av Trafikverkets förslag till nationell plan

Näringsdepartementet
DiarienummerN2017/05430/TIF
103 33 Stockholm

Maritimt Forum är en intresseförening för det maritima klustret med uppgift att driva klustergemensamma frågor för en stark maritim näring. Maritimt Forum består av drygt 100 medlemmar och det är företag, organisationer, stiftelser, utbildningsinstitut, föreningar och myndigheter. Verksamheten finansieras genom medlemsintäkter.

Förslag från Maritimt Forum:

  • Samtliga trafikslag behövs och en stor del av transportarbetet utförs av sjöfarten, vilket borde märkas tydligare i den långsiktiga infrastrukturplaneringen.
  • Åtgärder behövs för att skapa en sammanhållen transportkedja där […]
2018-06-07T13:30:05+02:002 maj, 2018|
Till toppen