AKTUELLT I POLITIK & NÄRING

Nedan finns utredningar och annat offentligt material från riksdag, regering och myndigheter som berör Maritimt Forum och våra medlemmar.
Här samlas också remisser, rapporter och annat Maritimt Forum gör för att föra fram näringens åsikter till beslutsfattare.

SHIPPING
MARINTEKNIK
BESÖKSNÄRING
MARITIMA NÄRINGAR