Mer sjöfart, ja tack!

Mer sjöfart, ja tack!
– transportköpare om överflyttning av gods från väg till sjö

För denna rapport har ett knappt 20-tal varuägare djupintervjuats kring sjöfart i vid bemärkelse av Maritimt Forum. Intervjuerna har skett i små grupper eller enskilt. Vi har inte använt ett fast frågeformulär, utan valt öppna och ostrukturerade diskussioner som metodik. Detta för att bättre fånga och kunna skildra komplexiteten i företagens logistikupplägg. Det har också varit viktigt med ostrukturerade intervjuer för att […]

2018-06-11T10:56:50+02:0011 juni, 2018|

Omvärldsanalys 2017 – Maritima klustret i Västsverige

Maritima klustret i Västsverige är en samverkansmiljö för kunskap, innovation och tillväxt med fokus på den maritima sektorn i Västsverige. Genom ny kunskap, samverkan och dialog vill vi bidra till att stärka det maritima näringslivet på ett hållbart sätt. Vi vill skapa goda förutsättningar för att Västsverige medverkar till en hållbar framtid för människor, havet och dess resurser. Det gör vi genom att på olika sätt adressera de samhällsutmaningar som finns inom t.ex. transport, livsmedel, […]

2018-06-07T13:28:01+02:0024 maj, 2018|
Till toppen