Flera regeringsbeslut för den maritima näringen

Nu har flera regeringsbeslut som berör den maritima näringen publicerats. Bland annat aviserar regeringen om att man går vidare i arbetet med att skapa ny reservhamnskapacitet på Gotland. Trafikverket får i uppdrag att tillsammans med Sjöfartsverket, Försvarsmakten och Fortifikationsverket inleda förberedande utredningar avseende Kappelshamn. Läs mer.

Ett ytterligare regeringsbeslut handlar om havsbaserad vindkraft där regeringen har beslutat att ge tilläggsdirektiv till Utredningen om havsbaserad vindkraft. Utredaren ska därmed ta ställning till om Sverige på sikt bör […]

2024-03-28T08:46:33+01:0028 mars, 2024|

Maritimt Forums nyhetsbrev publicerat

Nu har Maritimt Forums senaste nyhetsbrev skickats ut där du bland annat kan lära dig mer om olika delar av den maritima näringen, få reda på den senaste statistiken och arrangemang som äger rum. Den senaste månaden har Maritimt Forum haft årsmöte, årsmötesseminarium och mingel.

I månadens nyhetsbrev kan du även läsa om:

-> Kvalitetsutbildning, ny magisterutbildning och forskning med människan i centrum
-> Vad händer inom området hållbar sjöfart?

2024-03-27T11:50:14+01:0027 mars, 2024|

Ny styrelse för Maritimt Forum

Under Maritimt Forums årsmöte valdes nya ledamöter till styrelsen. Nya i styrelsen är Ingela Berntson, vd, Skärgårdsredarna, Henrik Åkerström, vd, Norrköpings Hamn, och Elin Swedlund, chef för transportfrågor på Skogsindustrierna. Styrelsen består också av:

  • Kenny Reinhold, ordförande Seko sjöfolk
  • Anders Hermansson, vd, Svensk Sjöfart
  • Ewa Skog Haslum, marinchef, Försvarsmakten
  • Erik Lewenhaupt, Concordia Maritime
  • Erik Froste, vd, Färjerederiet
  • Åsa Burman, verksamhetschef, Lighthouse
  • Jörgen X Karlsson, Head of Marine Sweden, ABB
  • Fredrik Olindersson, Avdelningschef, Mekanik […]
2024-03-22T12:37:07+01:0022 mars, 2024|

Grön omställning, överflyttning och försörjningsberedskap i fokus för Maritimt Forums årsmötesdag

Maritimt Forums årsmötesdag samlade näringen för en eftermiddag med årsmöte, öppet seminarium och mingel.

Maritimt Forums verksamhetschef, Carolina Kihlström, modererade diskussionerna som handlade om försörjningsberedskap, överflyttning och grön omställning,

– Som medlem i Maritimt Forum arbetar ni för att den maritima näringens konkurrenskraft ska bli starkare, att beslutsfattare ska få ökad kunskap om den maritima näringen och ett starkare sammanhållet maritimt kluster. Det är tillsammans som vi är starka och som betydelsen av […]

2024-03-21T09:04:59+01:0021 mars, 2024|

Ny statistik om sjötrafik publicerad – minskning av gods och passagerare

Trafikanalys senaste statistik om sjötrafiken har publicerats och innefattar kvartal 4 för år 2023. Siffrorna visar att antalet fartyg som trafikerat svenska hamnar har minskat för kvartal 4 år 2023 jämfört med samma period år 2022. Kvartal 4 år 2023 var antalet fartyg som trafikerade svenska hamnar 15 871, medan det år 2022 ankom 17 506 fartyg samma period.

Även andelen lossade varor i utrikes trafik […]

2024-03-27T08:51:46+01:001 mars, 2024|

Vad består den maritima näringen av?

Maritima näringar kan definieras som verksamheter som har någon form av koppling till havets resurser för att kunna bedriva sin verksamhet eller varor och tjänster som är direkt riktade till en maritim verksamhet. Även om havets resurser ofta står i fokus när man pratar om den maritima näringen så innefattar den maritima näringen även exempelvis besöksnäringen vid kustområden som är beroende av havet, men också verksamhet i och intill större sjöar.

EU definierar […]

2024-03-26T13:37:16+01:0026 februari, 2024|

Svenska Skeppshypotekskassan möjliggör en stark svensk handelsflotta

Maritimt Forums medlem Svenska Skeppshypotek startade redan år 1929. Uppdraget man hade fått från Riksdagen var att finansiera fartyg för den svenska handelsflottan, något man gör än idag. Skeppshypotek fyller en mycket viktig funktion och möjliggör fartygsköp i Sverige.

– Generellt så är problemet att de stora bankerna har interna krav om att all sjöfart ska hanteras av en specialistgrupp för sjöfartsfinansiering, vilket är en grupp som är högt upp i banken. Det resulterar […]

2024-02-21T08:35:20+01:0021 februari, 2024|

Maritimt Forums nyhetsbrev publicerat

Nu kan du läsa Maritimt Forums senaste nyhetsbrev där du bland annat kan lära dig mer om olika delar av den maritima näringen, få reda på den senaste statistiken och arrangemang som äger rum. Den senaste månaden har Maritimt Forum bland annat arrangerat Maritimt Nätverksmingel och i samarbete med riksdagsledamöterna Johanna Rantsi (M) och Mattias Ottosson (S) arrangerat en välbesökt träff med Riksdagens Maritima nätverk (läs mer om seminariet […]

2024-02-19T15:57:03+01:0019 februari, 2024|
Till toppen